bufetowy


bufetowy
bufetowy I {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_7}}od rz. bufet: Sala bufetowa. Stolik bufetowy. {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}bufetowy II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos odm. jak przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'sprzedawca przy bufecie' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bufetowy — bufetowywi przym. od bufet Sala bufetowa. bufetowy, bufetowa w użyciu rzecz. «człowiek obsługujący klientów przy bufecie» …   Słownik języka polskiego